Artex Jachimowicz
spółka komandytowo-akcyjna

Wał Miedzeszyński 38G,
04-987 Warszawa

NIP: 542 010 54 29

e-mail: jachimowicz.marek@gmail.com

NIP: 9522226914, Regon: 521738047, KRS: 0000965873

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 50 000 zł

Rachunek bankowy: 40 1090 2590 0000 0001 5039 6516
Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Otwocku