Regulamin uczestnictwa i sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia artystyczne

Organizator

ARTEX JACHIMOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA
NIP: 9522226914

/Nazwa skrócona: organizator/

 1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do posiadania biletu wstępu, który jest do wykorzystania przez jedną osobę.
 2. Bilet wraz z kuponem kontrolnym stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony.
 3. Całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie.
 5. Zakupiony bilet wstępu nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.
 8. Niepełnoletni widzowie mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.
 9. Bilet wstępu, który jest uszkodzony i nie posiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.
 10. Organizator ma prawo dokonać zmiany miejsca /siedzącego/, /stojącego/ posiadaczowi biletu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo, że osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.
 12. Widzowie, którzy są spóźnieni, zajmują miejsca wskazane przez obsługę.
 13. Organizator wymaga od wszystkich widzów wyciszenia dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
 14. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych przez organizatora może skutkować wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez organizatora: Artex Jachimowicz s.k.a (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).
 15. Zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.
 16. Organizator zastrzega, że zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.

Dostępne formy płatności